NAPLATA TNZP
 

Oblast primene:

OBRAČUN USLUGA, EVIDENCIJA I NAPLATA POTRAŽIVANJA

Namena:
Automatizacija postupka naplate teško naplativih i zaostalih potraživanja

NaplataTNZPanaliza.jpg

Opis:
NAPLATA TNZP je sistem namenjen javnim i komunalnim preduzećima, koja nastoje da organizacionim i tehničkim promenama primenjujući savremenu informacionu tehnologiju, brzo i u konačnom broju koraka uspostave efikasan i održiv proces naplate potraživanja.

Oblasti primene:

bmp/NaplataTNZPtuzbe.jpg
Rešenje je razvijeno na osnovu zahteva i u saradnji sa našim korisnicima, odnosno našeg zajedničkog iskustva i rada na metodologiji automatizacije poslova naplate teško naplativih i zaostalih potraživanja, koju razvijamo od  2009 godine.

 

Pogledajte:
V Skup kluba korisnika sistema NAPLATA: EFIKASNOST NAPLATE U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE, Radionica, Kosmaj, Babe, 22. april 2009
Savetovanje za komunalna preduzeća: Smanjivanje troškova i poboljšavanje efikasnosti poslovnih procesa, 21.-22. septembar 2010
Radionica za korisnike sistema: Postupak naplate teško naplativnih potraživanja, 23.-24. septembar 2010
 
 
 
 

 To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.