OPTIMUS SMS

Oblast primene KORISNIČKI SERVIS, EVIDENCIJA POTROŠNJE

 

Namena

Automatski SMS on-line servis namenjen samočitačima - korisnicima komunalnih usluga koji samostalno prijavljuju potrošnju registrovanu na brojilima instaliranim na mernim mestima koja nisu obuhvaćena AMR sistemom daljinskog očitavanja ( Automatic Meter Reading ).

 

Opis

Korisnicima komunalnih usluga koji samostalno očitaju omogućava da posredstvom mobilnog telefona, slanjem SMS poruke prijave potrošnju (samoočitavanje) za jedno ili više brojila...

Nakon slanja SMS poruke na izabrani broj aktivira se poseban automatski korisnički servis za samoočitavanje, koji kontroliše prava korišćenja servisa, arhivira poruku u bazi podataka, proverava ispravnost unetih podataka, a zatim prosleÄ‘uje povratnu informaciju pošiljaocu.

Na osnovu pomenute baze SMS poruka, vrši se ažuriranje podataka o potrošnji u tekućoj kampanji očitavanja.

 

 

Šta se postiže


Ušteda na angažovanju i troškovima očitavanja i evidencije potrošnje.

Smanjivanje broja reklamacija.

Poboljšava se identitet i imidž preduzeća.

 

Obuka U cenu instalacije uračunato je 4 sata obavezne osnovne obuke, u trening centru, za administratora sistema
Predznanje Poznavanje rada na Windows-u
Puštanje u rad Odmah po instalaciji
Način instalacije Instalira se kao samostalan softver.
Povezuje se sa sistemom obračuna na nivou razmene podataka, posredstvom posebnog softverskog veznika.
Tehnička osnova Uobičajeni PC računar P4 koji pokreće operativni sistem Windows.
Računar na koji se instalira program treba da ima instaliran kvalitetan GSM modem opremljen običnom GSM karticom.
Obzirom da računar treba da radi non-stop potrebno je da bude opremljen UPS-om snage bar 1000VA i kvalitetnom prenaponskom zaštitom.