Događaji...

OmniData: RADIONICA , Šabac, 19. septembar 2019

Radionica i trening za korisnike sistema, razmena iskustava


OmniData: SAVETOVANJE
, Šabac, 18. septembar 2019

Savetovanje za javna i komunalna preduzeća, razmena iskustava


OmniData: RADIONICA I TRENING
, Šabac, 19. septembar 2018

Radionica i trening za korisnike sistema, razmena iskustava


OmniData: SAVETOVANJE
, Šabac, 18. septembar 2018

Savetovanje za javna i komunalna preduzeća - Savetovanje: Povećavanje i održavanje efikasnosti naplate: Iskustva i postignuti rezultati u praksi


OmniData: SAVETOVANJE, Beograd, 19. septembar 2017

Savetovanje za javna i komunalna preduzeća - Savetovanje: Povećavanje i održavanje efikasnosti naplate: Iskustva i postignuti rezultati u praksi


OmniData: Ciklus osnovne obuke, maj 2017

Ciklus osnovne obuke za sistem NAPLATA, Šabac, 22.-26.05.2017, Centar za stručno usavršavanje, Omnidata


OmniData: Ciklus osnovne obuke, 2017

Ciklus osnovne obuke za teško naplativa i zaostala potraživanja, Šabac, 2017, Centar za stručno usavršavanje, Omnidata


OmniData: JKP Vidrak Valjevo, april 2017

Implementacija  


OmniData: JKP Banjsko zelenilo i čistoća Vrnjačka Banja, oktobar 2016

Implementacija  


OmniData: Vodovod ad Prijedor, oktobar 2016

Implementacija  


OmniData: SAVETOVANJE
, Šabac, 22. septembar 2016

Savetovanje za javna i komunalna preduzeća - Savetovanje: Povećavanje i održavanje efikasnosti naplate: Iskustva i postignuti rezultati u praksi


OmniData: STRUČNI SKUP, Šabac, 23. septembar 2015

Stručni skup za javna i komunalna preduzeća - Savetovanje: Povećavanje i održavanje efikasnosti naplate: Iskustva i postignuti rezultati u praksi

Okrugli sto: Metologija za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotne energije


OmniData: SKUP KORISNIKA, Šabac, 12. februar 2015

 Obuka i konsultacije 

 
OmniData: Izmena softvera sistema NAPLATA za obračun prirodnog gasa, novembar 2014

Grupe mesta isporuke i tarifni elementi


OmniData: JP Vodovod i kanalizacija Grocka, oktobar 2014

Implementacija  


OmniData: 
SKUP KORISNIKA, Šabac, 23. oktobar 2014

 Okrugli sto, obuka i konsultacije: Priprema za grejnu sezonu 2014/2015 


SITS: SAVETOVANJE VODOVOD I KANALIZACIJA '14,
Kladovo, 07.-10. oktobar 2014

Bullet Utvrđivanje i obračun rastura vode u stambenim zgradama, autorski stručni rad


OmniData: STRUČNI SKUP, Šabac, 24.-25. septembar 2014


Stručni skup za javna i komunalna preduzeća - Savetovanje i radionica: Povećavanje i održavanje efikasnosti naplate: Iskustva i postignuti rezultati u praksi
 

 
OmniData: JKP Toplana, Loznica, jul 2014

Implementacija  


OmniData: JP Vodovod, Surdulica, april 2014

Implementacija  


OmniData: SKUP KORISNIKA, Šabac, 20. mart 2014

Bullet Obuka i konsultacije


OmniData: SKUP KORISNIKA, Šabac, 19. novembar 2013

Bullet Konsultacije i obuka za primenu softvera za naplatu teško naplativih i zaostalih potraživanja


OmniData: JP Gradska Toplana, Jagodina, oktobar 2013

Bullet Implementacija


OmniData: STRUČNI SKUP, Šabac, 25. septembar 2013

Bullet Stručni skup za javna i komunalna preduzeća: Savetovanje korisnika sistema NAPLATA: Iskustva u praksi, informatička podrška i primena
 

OmniData: JKP Badnjevo, Negotin, avgust 2013

Bullet Implementacija


OmniData: PViK Izvor, Foča, Republika Srpska, jun 2013

Bullet Implementacija

  
OmniData: STRUČNI SKUP, Šabac, 23. maj 2013

Bullet Stručni skup: Primena nove metodologije za obračun grejanja - Iskustva u praksi

 
OmniData: JP Vodovod, Vranje, maj 2013

Bullet Implementacija

 
OmniData: JKP Vodovod, Valjevo, april 2013

Bullet Implementacija


 
OmniData: XII STRUČNI SKUP  Šabac, 24. oktobar 2012
Bullet Savetovanje za javna i komunalna preduzeća: Povećavanje efikasnosti poslovnog sistema primenom informacionih tehnologija
Bullet Radionica za korisnike sistema NAPLATA
 

SITS: SAVETOVANJE VODOVOD I KANALIZACIJA '12, Vršac, 09.-12. oktobar 2012

Bullet Realizacija savremenog poslovnog informacionog sistema primenom gotovih softverskih proizvoda, autorski rad


UTVSI: Konferencija, Jahorina, 23.-25. maj 2012

Bullet SMS Servis za samočitače - potrošače koji dostavljaju stanja očitana na svojim vodomerima, autorski rad


OmniData: XI STRUČNI SKUP, Šabac, 18. maj 2012

Bullet Radionica, okrugli sto: Povećavanje i održavanje efikasnosti poslovnih procesa primenom informacionih tehnologija u javnim i komunalnim preduzećima


SITS: SAVETOVANJE VODOVOD I KANALIZACIJA '11, Kladovo, 08. oktobar 2011

Bullet Kombinovanje metoda očitavanja u cilju redukcije troškova i povećavanje tačnosti evidencije potrošnje, autorski rad


OmniData: X STRUČNI SKUP, Šabac, 21.-22. septembar 2011

Bullet Savetovanje, radionica: Povećavanje efikasnosti procesa naplate

 

AB Soft: Prolećno savetovanje, Prolom Banja, 13.-15. april 2011

Bullet Radionica, okrugli sto: AB Soft prolećno savetovanje


Ehting: Stručni skup, Aranđelovac, 24. mart 2011

Bullet Stručni skup: Savremeni pristup upravljanju i merenjima u vodovodu i kanalizaciji

Bullet Slike sa skupa


OmniData: IX STRUČNI SKUP, Fruška Gora, 22. februar 2011

Bullet Radionica, Okrugli sto: Primena nove metodologije za obračun grejanja - Iskustva u praksi


UTVSI: Konferencija Jahorina 20.-22. maj 2010

Bullet Organizacione i tehničke promene u cilju povećavanja efikasnosti procesa obračuna i naplate

Bullet Slike sa konferencije


SITS: SAVETOVANJE VODOVOD I KANALIZACIJA 2010

Bullet Organizovanje i intenziviranje razmene znanja i gotovih rešenja u cilju povećavanja efikasnosti naplate

 

OmniData: VIII STRUČNI SKUP  Beograd, 21.-24 septembar 2010

Bullet Savetovanje za komunalna preduzeća: Smanjivanje troškova i poboljšavanje efikasnosti poslovnih procesa, 21.-22. septembar 2010
Bullet Radionica za korisnike sistema: Postupak naplate teško naplativnih potraživanja, 23.-24. septembar 2010

 

Ehting: Stručni skup, Beograd, 4.-5. februar 2010

Bullet Stručni skup: Metodologija smanjenja gubitaka vode i povećanja efikasnosti u vodovodnim sistemima

Bullet Slike sa skupa

 

OmniData: VII SKUP KORISNIKA SISTEMA NAPLATA, Šabac, februar 2010

Bullet Okrugli sto: Primena novih tarifnih sistema za obračun utroška toplotne energije
 

OmniData: VI SKUP KORISNIKA SISTEMA NAPLATA, Drvengrad, Mećavnik, Mokra Gora, septembar 2009

Bullet Savetovanje: Integracija informacionog sistema obračuna i naplate komunalnih usluga sa geografskim, poslovnim i sistemima daljinskog očitavanja
 

OmniData: V SKUP KORISNIKA SISTEMA NAPLATA, Kosmaj, Babe, april 2009

Bullet Radionica: Efikasnost naplate komunalnih usluga u uslovima ekonomske krize
 

OmniData: IV SKUP KORISNIKA SISTEMA NAPLATA, Divčibare, septembar 2008

Bullet Savetovanje: Zajedno smo jači
 

OmniData: III SKUP KORISNIKA SISTEMA NAPLATA, Bela Crkva, maj 2007

Bullet Savetovanje: Odakle smo pošli, gde smo i kuda dalje
 

OmniData: II SKUP KORISNIKA SISTEMA NAPLATA, Šabac, april 2006

Bullet Radionica: Gde smo i kuda dalje
 

SITSCG: SAVETOVANJE VODOVOD I KANALIZACIJA '05, Herceg Novi, oktobar 2005, SIT Srbije i Crne Gore

Bullet Ekonomično i savremeno rešenje problema automatizacije evidencije potrošnje vode primenom Pocket PC računara
 
 

OmniData: I SKUP KORISNIKA SISTEMA NAPLATA, Šabac, jun 2005

Bullet Radionica: Odakle smo pošli, gde smo i kuda dalje
 
 

Posete korisnicima sistema

Bullet Sivac, JKP Radnik, poseta predstavnika OPTO INTERNATIONAL AB iz Švedske
Bullet Šabac, JKP Vodovod-Šabac, poseta JKP Vodovod Kragujevac, reagovanje
 
 

SKGO: IZLOŽBA OPŠTINSKIH DOSTIGNUĆA,
u sklopu 34. skupštine SKGO - Stalne konferencije opština i gradova, Beograd, decembar 2004

Bullet SISTEM ZA OBRAČUN POTROŠNJE VODE I SERVISIRANJE REKLAMACIJA
Bullet Reagovanje: Stiven Rozenberg, Direktor Programa SLGRP, DAI Inc
 

SITJ: SAVETOVANJE VODOVOD I KANALIZACIJA '04, Banja Koviljača, oktobar 2004, SITJ

Bullet NEOPHODNA TEHNOLOŠKA I ORGANIZACIONA UNAPREĐENJA..., autorski rad
Bullet
POBOLJŠAVANJE ODNOSA SA KORISNICIMA USLUGA..., autorski rad
 
 

RPK VALJEVO: REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA VALJEVO, ODBOR UDRUŽENJA ZA KOMUNALNU PRIVREDU, Šabac, maj 2004

Bullet Reagovanje poslovnog udruženja komunalnih preduzeća KOMDEL
 

SITJ: SAVETOVANJE VODOVOD I KANALIZACIJA '03, Arandjelovac, oktobar 2003, SITJ

Bullet OPTIMALNA STRATEGIJA OČITAVANJA POTROŠNJE, autorski rad
 

DAI: KONFERENCIJA O NAJBOLJIM ISKUSTVIMA, decembar 2002, Palić, DAI, USAID

Bullet POBOLJŠANJE KVALITETA OČITAVANJA POTROŠNJE, autorski rad
Bullet Reagovanje, SUBOTIČKE NOVINE, Broj 51 - 1.8.2003
 

 
SITJ: SAVETOVANJE VODOVOD I KANALIZACIJA '02, Mataruška Banja, oktobar 2002, SITJ
Bullet OPTIMIZACIJA OČITAVANJA POTROŠNJE VODE, autorski rad
 
SITJ: SAVETOVANJE VODOVOD I KANALIZACIJA '01, Novi Sad, oktobar 2001, SITJ
Bullet AUTOMATIZACIJA OČITAVANJA I FAKTURISANJA UTROŠKA VODE, autorski rad
Bullet List JKP VIK Novi Sad
 


To Top

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadr žana.