Standardi kvaliteta

Opredelili smo se da kvalitet bude osnovna karakteristika ovog softverskog proizvoda.

Da bi se odredili u odnosu na kvalitet, celovitost karakteristika, kao i stepen ostvarivanja postavljenih zahteva, opredelili smo da pratimo standard JRS33 kojim se definišu 6 glavnih karakteristika kvaliteta:

BulletFunkcionalnost (functionality)
BulletPouzdanost (reliability)
BulletUpotrebljivost (usability)
BulletEfikasnost (efficiency)
BulletOdržavanje (maintainability)
BulletPrenosivost (potrability)


Navedeni standard, između ostalog, definiše opšte elemente kvaliteta. Međutim, do sada nije zakonom usvojena metodologija provere, tako da ni jedan proizvođač softvera ne poseduje atest izdat od nadležnog organa.

Drugi, zvanični standardi, kod nas ne postoje, niti je ijedno telo ovlašćeno ili zaduženo za izdavanje potvrda ili preporuka o upotrebljivosti računarskog softvera.
 

Opšte karakteristike ovog standarda kao osnovu koriste Međunarodne softverske standarde:

  • ISO/IEC 9126 Software product evaluation Quality characteristics and quidelines for their use
  • ISO/IEC DIS 12119 Software packages Quality requirements and testing
  • ISO/IEC DIS 9126-1 Software product evaluation General Guide
  • JUS ISO 9000-3 Standardi za upravljanje kvalitetom i obezbedjenje kvaliteta softvera.
  • U pogledu karakteristika standarda kvaliteta trudimo se da ispunjavamo današnje potrebe,  a intenzivno mislimo o budućim potrebama.

    To Top

    © 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.