Stručni skup za javna i komunalna preduzeća - Savetovanje

POVEĆAVANJE I ODRŽAVANJE EFIKASNOSTI NAPLATE KOMUNALNIH USLUGA 
Iskustva u praksi i primena softverskih komponenti u procesu naplate

Šabac, 18. septembar 2019.

 

Osnovne informacije o stručnom skupu PDF


Mesto:

 
Šabac, Stari Most
Lokacija objekta na mapi.

Objekat je u neposrednoj blizini mesta gde se održava šabački vašar od 21.-23 septembra.


Vreme i okvirna satnica:

 

od 09:30 do 10:00, prijava učesnika i preuzimanje materijala, priprema za rad uz koktel dobrodošlice
od 10:00 do 13:30, rad po programu sa pauzom za osveženje
od 13:30 do 14:30, zajednički ručak
od 14:30 do 16:00, rad po programu

 

Cilj:

 

Održavanje i unapređivanje efikasnosti procesa naplate usluga javnih i komunalnih preduzeća

 

Tematske oblasti: 

Zadržavamo pravo izmene liste tematskih oblasti.

Opis načina rada:


Kapacitet skupa:


Pravo učešća:

 

Ciljna grupa:

 

Predstavnici komunalnih preduzeća i organizacija:

 

Dodatne informacije:

 

Možete dobiti putem telefona  +381 15 355 182  radnim danom od 8:00 do 14:00 sati od 01. avgusta 2019

 


Ovaj skup povezan je sa predhodnim skupovima:

Savetovanje, septembar 2018
Savetovanje, septembar 2017
Savetovanje, septembar 2016
Savetovanje, septembar 2015

Savetovanje, septembar 2014
 

 

Pogledajte: Ostali skupovi

Šabački vašar zvanično se održava od 21. do 23. septembra, ali je sve aktivno i u punom pogonu i nekoliko dana pre.

 


To Top

 


© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.