English

Događaji

Održan stručni skup za javna i komunalna preduzeća

POVEĆAVANJE I ODRŽAVANJE EFIKASNOSTI NAPLATE KOMUNALNIH USLUGA 
Iskustva u praksi i primena softverskih komponenti u procesu naplate

Šabac: 18.-19. septembar 2018.

18.09.2018: Savetovanje za javna i komunalna preduzeća
19.09.2018: Radionica za korisnike sistema


Delatnost
Mi se bavimo implementacijom i održavanjem softverskih komponenti sistema NAPLATA namenjenih za uspostavljanje informacionih sistema za evidentiranje potrošnje i obračun komunalnih usluga (Billing systems), u cilju povećavanja efikasnosti procesa obračuna i naplate u javnim i komunalnim preduzećima. Od osnivanja juna 2002, profesionalno smo se opredelili i specijalizovali za obavljanje poslova vezanih za sisteme za obračun praktično svih komunalnih usluga, evidenciju potrošnje, fakturisanje i naplatu vode, grejanja, prirodnog gasa, odnošenja čvrstog otpada, zakupa prostora i ostalih komunalnih usluga.

Podaci za kontakt


Korisnici
Po broju korisnika i dinamici povećanja broja korisnika, zauzeli smo vodeću poziciju u našoj zemlji.
Ažurnu listu naših korisnika sa podacima za kontakt možete preuzeti sa stranice Klub korisnika.
mapamesta.JPG

Sistem NAPLATA
Specijalizovan obračunsko-naplatni sistem namenjen je javnim i komunalnim preduzećima za obračun i naplatu vode, toplotne energije, prirodnog gasa, iznošenja smeća, zakupa poslovnog prostora i ostalih komunalnih usluga. Sistem se sastoji od osnovnog softvera, koji predstavlja adekvatnu, snažnu informatičku podršku za očitavanje potrošnje, obračun i poslove u vezi naplate, sa nizom naprednih funkcija i originalnih rešenja, isprobanih u praksi i većeg broja opcionalnih softverskih komponenti, koje se primenjuju u varijetetu i obimu zavisno od konkretnih potreba korisnika. Primenjuje se u javnim i komunalnim preduzećima kao sistem za evidenciju potrošnje, obračun i naplatu komunalnih usluga i naplatu teško naplativih i zaostalih potraživanja.

Integralni informacioni sistemi za javna i komunalna preduzeća
Na polju informacionih tehnologija koje se mogu primeniti komunalnim preduzećima uspostavili smo saradnju sa liderima na ovim prostorima, tako da zajedno sa našim partnerima kao konzorcijum, primenom gotovih softverskih komponenti, možemo izgraditi savremen integralni informacioni sistem koji objedinjava sve poslovne procese: računovodstvo i finansije, korisnički servis, evidenciju potrošnje, obračun i naplatu, reklamacije, upravljanje u realnom vremenu (SCADA), evidenciju potrošnje na terenu pomoću PDA računara, sisteme daljinskog očitavanja brojila (AMR), geografske informacione sisteme (GIS), geopozicioniranje i praćenje (GPS), automatske korisničke servise (InfoTel, SMS, WEB), arhiviranje dokumentacije, internet poslovanje...

Softverski proizvodi

OPTIMUS
Optimus SMS
Optimus PDA
GAINFOTEL
KAMATE
eUPLATE
Naplata TNZP
NAPLATA

Informacije o implementacijama
JKP Mladenovac MladenovacJKP Rača RačaJKP Vidrak Valjevo,  Vodovod ad PrijedorJKP Banjsko zelenilo i čistoća Vrnjačka Banja,  JP Komunalac Trgovište,  .... Informacije o ostalim implementacijama....

Skupovi korisnika
19.09.2018, 18.09.2018, 19.09.2017, 22.-26.05.2017, 22.09.2016, 23.09.2015, 12.02.2015, 23.10.2014, 24.-25.9.2014, 20.3.2014, 19.11.2013, 25.9.2013, 23.5.2013, 24.10.2012, 18.5.2012, 20.-22.9.2011, 22.2.2011, 21.-24.9.2010, 23.2.2010, 22.-23.9.2009, 22.4.2009, 23-24.9.2008, 25.-26.5.2007, 14.4.2006, 22.6.2005, ...
Lista događaja...

Informacije
Evidencija potrošnje InfoTel - korisnički servis Korisnici
Optimalna strategija očitavanja WWW.MojiRacuni.COM Postanite korisnik
Poboljšavanje očitavanja Evidencija reklamacija (CRM) Partneri
Racionalizacija očitavanja eUPLATE - elektronske uplate Saradnici
Analiza strukture duga Potrebna računarska oprema Cenovnik
Odgovori na najčešća pitanja Dokumentacija Rokovi
Povezivanje sa knjigovodstvom Obuka Podaci za kontakt
Opšte karakteristike Podrška Događaji
General characteristics Standardi kvaliteta Ostalo


Prilagođeno za Microsoft Internet Explorer i rezoluciju ekrana 1024x768 tačaka, karakter set Central European (Windows-1250).
PowerPoint, PowerPoint Viewer, Microsoft Access, Windows95, Windows98 i WindowsNT, Windows 2000, Windows ME, Windows XP su registrovane trgovačke marke Microsoft-a.

© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana. All rights reserved.