Stručni skup za javna i komunalna preduzeća 

POVEĆAVANJE I ODRŽAVANJE EFIKASNOSTI NAPLATE KOMUNALNIH USLUGA 
Iskustva u praksi i primena softverskih komponenti u procesu naplate

Šabac, 18.-19. septembar 2019


18.09.2019
Savetovanje za javna i komunalna preduzeća

Osnovne informacije o savetovanju  za javna i komunalna preduzeća PDF
Preliminarna lista tema PDF
Prijavni obrazac PDF

19.09.2019
Radionica za korisnike sistema NAPLATA
Mesto:

 
Šabac, Stari Most, Savska bb
Lokacija objekta na mapi


Vreme i okvirna satnica:
 

16: 


Cilj:
 

Održavanje i unapređivanje efikasnosti procesa naplate usluga javnih i komunalnih preduzeća


Tematske oblasti: 


Zadržavamo pravo izmene liste tematskih oblasti.

Opis načina rada:


Kapacitet skupa:


Pravo učešća:

 

Ciljna grupa:

 

Predstavnici komunalnih preduzeća i organizacija:

 

Dodatne informacije:

 

Možete dobiti putem telefona+381 15 355 182 
radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.Napomena:

Šabački vašar zvanično se održava od 21. do 23. septembra, ali je sve aktivno i u punom pogonu i nekoliko dana pre, tako da eventualni smeštaj treba blagovremeno rezervisati.
Objekat u kome se održava savetovanje je u neposrednoj blizini mesta gde se održava šabački vašar, tako da usput može biti i neočekivanog preusmeravanja saobraćaja pa čak i zastoja.


Ovaj skup se nadovezuje na predhodne skupove:

Savetovanje, septembar 2018
Savetovanje, septembar 2017
Savetovanje, septembar 2016
Savetovanje, septembar 2015
Savetovanje, septembar 2014

 

Pogledajte: Ostali skupovi


 


To Top

 


© 2002 OmniData - Šabac. Sva prava zadržana.